ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ УЛУС-а ОРГАНИЗАЦИЈИ ЛИКОВНИХ АУТОРА (ОЛА)

У циљу бољег регулисања и колективног остваривања ауторских права ликовних уметника Управни Одбор Удружења Ликовних Уметниха Србије (УЛУС) је донео одлуку о склапању споразума о приступању УЛУС-а Организацији ликовних аутора (ОЛА).

Ову организацију је основала ООРП (организација за остваривање репрографских права) која од 2015. успешно заступа права књижевника, преводилаца и издавача и коју је основало 5 удружења из ове области рада. 

ОЛА се бави колективним остваривањем индивидуалних права аутора и као струковном удружењу, према закону само једна организација може да добије дозволу за колективно остваривање права од Завода за интелектуалну својину, а по добијању ове дозволе ОЛА ће бити организација кроз коју ће ликовни уметници остваривати право:

  • на посебну накнаду од увоза техничких уређаја и носача звука и слике;
  • право на реемитовање (кабловско реемитовање јесте неизворно пуштање телевизијских програма преко на пример СББ и Телеком – ова правна лица су обвезници накнаде) – ово право се не односи на телевизијске куће;
  • право слеђења (препродаје ауторског дела – када се по други пут продаје по вишој цени у галеријама).

Поводом бољег информисања о колективном остваривању ауторских права и будућем начину пословања Организације ликовних аутора планирано је одржавање јавне презентације и дускусије за чланове о ћему ће ускоро бити више информација.

Scroll to Top